اتاق فرار خانه فرار

اتاق فرار خانه فرار

اتاق فرار خانه فرار (به زودی)

تعداد بازیکنان: ۳ تا ۶ نفر

زمان بازی: ۶۰ دقیقه

قیمت: هر نفر ۱۰۰۰۰۰ تومان

ژانر بازی: ترسناک

درصد سختی بازی
۶۵%

سناریو بازی خانه فرار (ٍEscape House)

پس از مدت ها برنامه ریزی برای حمله به پایگاه سری نگهداری مواد رادیواکتیو، گروه تروریستی تنها یک قدم تا قراردادن کپسول های نگهدارنده رادیواکتیو در محل فعال سازی و رقم زدن یک فاجعه انسانی فاصله دارد. پلیس ضدتروریست در تلاش برای ورود به ساختمان و خنثی کردن نقشه خرابکارانه وارد عمل شده است. تنها یک ساعت تا موفقیت یکی از بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ زمان باقی است. شما درگیر یک نبرد مسلحانه تمام عیار خواهید شد…

پس از مدت ها برنامه ریزی برای حمله به پایگاه سری نگهداری مواد رادیواکتیو، گروه تروریستی تنها یک قدم تا قراردادن کپسول های نگهدارنده رادیواکتیو در محل فعال سازی و رقم زدن یک فاجعه انسانی فاصله دارد. پلیس ضدتروریست در تلاش برای ورود به ساختمان و خنثی کردن نقشه خرابکارانه وارد عمل شده است. تنها یک ساعت تا موفقیت یکی از بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ زمان باقی است. شما درگیر یک نبرد مسلحانه تمام عیار خواهید شد…

error: متأسفانه شما اجازه کپی کردن متن و یا نمایش سورس کدها را ندارید