اتاق فرار کد داوینچی

تعداد بازیکنان :

۳ تا ۵ نفر

زمان بازی :

۶۰ دقیقه

قیمت :

هر نفر ۷۰۰۰۰ تومان

ژانر بازی :

ماجرا جویانه و تاریخی

درصد سختی بازی

۶۰%
سناریو بازی کد داوینچی (Davinci Code)

چند جام روی میز تابلو شام آخر، بزرگترین نقاشی دیواری لئوناردو داوینچی، وجود دارد؟

این مسئله که اکنون هیچ جامی وجود ندارد قدری عجیب به نظر میرسد! همواره افرادی از جام مقدس حفاظت می‌کنند، اما شب گذشته در موزه لوور شهر پاریس آخرین نگهبان جام مقدس به طرز مشکوکی به قتل رسید. وی در آخرین لحظات زندگی خود اسامی و نمادهایی برای بازماندگان و محققان بر جای گذاشت تا فقط کسانی که لیاقت و شایستگی دسترسی به جام مقدس را دارند بتوانند آن را قبل از این که دست اهریمن به آن برسد پیدا کرده و از آن محافظت کنند…