تلفن :

  ۰۲۶۳۴۹۲۵۶۱۴

  موبایل :

  ۰۹۳۷۸۸۸۸۷۰۶

  اینستاگرام :

  ecoclubs.ir

  آدرس :

  کرج ابتدای جاده مشکین دشت رزکان نو مجتمع اکو مال