* در صورت عدم مطالعه قوانین و مقرارت رزرو و بروز هرگونه مشکل، مسوولیت و تبعات آن بر عهده شماست! *

**به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تا اطلاع ثانوی امکان پذیرش تیم‌هایی با تعداد اعضای بیشتر از ۵ نفر به هیچ عنوان وجود ندارد.

*** به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تا اطلاع ثانوی امکان پذیرش افراد زیر ۱۴ سال و بالای ۴۵ سال به هیچ عنوان وجود ندارد.

۱- پس از انتخاب روز و ساعت، مبلغ پیش پرداخت هزینه بازی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان را به صورت آنلاین پرداخت می‌نمایید.

۲- در صورت کنسل کردن سانس، اگر کمتر از ۲۴ ساعت به زمان رزرو شده مانده باشد، مبلغ پیش پرداخت به شما عودت داده نمی شود.

۳- لطفا ۱۵ دقیقه قبل از شروع بازی در مجموعه حاضر باشید، در صورت تاخیر از مدت زمان بازی شما کم خواهد شد.

۴- در صورتی که پس از انجام مراحل رزرو، رسید تایید رزرو را دریافت نکردید، حتما با پشتیبانی تماس بگیرید.

*** مجموعه دارای پارکینگ رایگان میباشد***